ปักษ์ใต้ทูเดย์ ดอทคอม

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ mawpaa*

  • ***
  • 64
  • 220
ประวัติความเป็นมา
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ในปัจจุบัน มีสถานะทางกฏหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งค่าย (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๐) ได้มีการพัฒนาโดย นายยอด คีรีรัตน์ ป่าไม้จังหวัดตรังในสมัยนั้น สั่งการให้นายประพจน์ สัตถาภรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ และนายสกล แก้วมี สำรวจพื้นที่และขออนุมัติจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพันโทสนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดสวนรุกขชาติทุ่งค่าย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบบนเนินเขาเตี้ย ๆ มีป่าพรุธรรมชาติที่เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยสายเล็ก ๆ ภายในสวนฯ ระดับความสูงประมาณ 30-40 เมตร ดินเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นกรดอ่อน สภาพป่ามี 2 ชนิดด้วย คือป่าดิบชื้นและป่าพรุ ป่าพรุมีประมาณร้อยละ 7 ของพื้นที่
จุดเด่นที่น่าสนใจ
สะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy walkway)

dj mawpaa