ปักษ์ใต้ทูเดย์ ดอทคอม

TESS-Training มุ่งเน้นพัฒนาการบริหาร หลักสูตรเจรจา-ซื้อขาย-มัดใจลูกค้า การเงิน ร

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ ttads2522*

  • *****
  • 19100
  • 53107
TESS-Training สถาบันมุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้นำ หลักสูตรเจรจา-ซื้อขาย-มัดใจลูกค้าการตลาด อบรมภายในองค์กร เป็นกันเอง  , ฝึกอบรมการตลาด , หลักสูตรการตลาด, ฝึกอบรมจัดซื้อ-การขาย-ต่อรอง,  สถาบันรับจัดสัมมนา , ฝึกอบรมการขาย  ราคาถูกต่อรองได้

 ราคา 3900 บาท

 
บทนำ
ในปัจจุบัน สำนักโลจีสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 27 ตัวชี้วัด โดยแบ่งกิจกรรมกรรมโลจีสติกส์ออกเป็น 9 กิจกรรม และประเมินแต่ละกิจกรรมใน 3 มิติ คือ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลา และมิติด้านความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่อธิบาย วิธีการคำนวณ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ทุกตัวชี้วัดอย่างละเอียดแล้ว ยังเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะกับองค์กร ซึ่งถือเป็นการกำหนดเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และเรียนรู้วิธีการเขียนแผนการดำเนินการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน มีการเชื่อมโยง มีความเป็นเหตุเป็นผล มีความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญนำมาใช้ในองค์กร และสามารถเขียนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างเป็นระบบ
หัวข้อฝึกอบรม
·          ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
·          ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ (KPIs Logistics) การคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณ ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
·          การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับองค์กร
·          การเขียนแผนการดำเนินการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) อย่างเป็นระบบ
·          Work Shop กิจกรรมกลุ่ม
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
    ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ ทุกระดับ
วิธีการอบรม
    บรรยาย ฝึกให้ทุกคนคิด มีส่วนร่วม พร้อมกิจกรรมและการนำไปใช้งานจริง
ระยะเวลาการอบรม
    1 วัน (09:00 น. – 16:00 น.)
วิทยากร
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
            วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), อส.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
            ประสบการณ์การทำงาน Purchasing Manager, Production Planning & Warehouse Manager, Engineering Manager, Warehouse & Logistics Manager
           วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านบริหารคลังสินค้า ด้านบริหารการผลิต
 
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ Confirm! Sales
วันที่อบรม 29 สิงหาคม 2560 | ราคา 4500 บาท

 
หลักการและเหตุผล
                ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบตัวและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 
 
วัตถุประสงค์
• ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
• เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
1) Close Selling ปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย
2) ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ
3) กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ
4) กลยุทธ "ด้ายแดงแห่งสัมพันธ์" CRM
____________________________________________
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ
ชำระ 2 ท่าน ละ = 4,000 บาท เท่านั้น
ชำระ 3 ขึ้นไปท่าน ละ = 3,900 บาท เท่านั้น
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ 

 

Facebook Page: ฝึกอบรมการขายและการบริการ Tess Training

In-House Training อบรมภายในองค์กร ที่ปรึกษาธุรกิจ และด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

#อบรมสัมมนา #ภายในบริษัท #เจรจา-ซื้อขาย #สู่ความเป็นเลิศ #ในธุรกิจ


ที่มา : http://www.tesstraining.com/

Tags : สถาบันฝึกอบรม, การตลาด, เจรจาต่อรอง