ปักษ์ใต้ทูเดย์ ดอทคอม

รวมแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ Posthizzt555*

  • *****
  • 14814
  • 41568
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCADและโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด
- ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น ( GPS)
- ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ( GIS)
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Tags : แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร,โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยนายช่างสำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร